Ειρήνη

Κωμωδία του Αριστοφάνη Διαρκεια : 80 ‘

Σκηνοθ.:Μ. Ιγγλέση

Από την Παιδική Διαδραστική Σκηνή του θεάτρου «Ελεύθερη Έκφραση».

Η αντιπολεμική κωμωδία παρουσιάζεται σε μια σύγχρονη διαδραστική παράσταση με χρήση οπτικοακουστικών μέσων

Που παίζεται:

1) Ελεύθερη έκφραση
Πρωί.: Κυρ. 12 μ.

Λέσβου 8 & Απειράνθου,Κυψέλη. 2108645400