Το φορτηγάκι της αγάπης

Παραμύθι του Χάρη Γεωργιάδη
Διαρκεια : 70 ‘
Ερμηνεύουν: Χ. Γεωργιάδης, Στ. Καλαϊτζή, Μ. Ντελέζου.
Ένα έργο για τη διαχείριση των αρνητικών συναισθημάτων και την καταλυτική δύναμη της αγάπης.